Hoopers

VAD ÄR HOOPERS?

Hoopers är en hundsport för hundar och människor. Hoopers, även känd som Hoopers-Agility eller NADAC Hoopers, är en sport från USA. Denna hundsport, som fortfarande är relativt ung i Europa, får långsamt men säkert fler och fler anhängare.
Hoopers är på frammarsch i Sverige och nyligen så bildades Svenska Hoopersklubben och har påbörjat arbetet med att skapa svenska regelverk och i förlängningen också att bli ansluten till SKK. 
Gå gärna in på  Svenska Hoopersklubben

Hoopers är en hundsport där målet är att klara en hinderbana bestående av så kallade hoops (bågar), tunnlar, tunnor och grindar/staket utan fel. Ett smidigt samarbete mellan förare och hund och en hög grad av skicklighet är de viktigaste grunden för denna hundsport.

Vem är Hoopers för?

Hoopers passar alla hundar och är en rolig aktivering. Ålder, ras och storlek är nästan irrelevant. Förutsättningen är dock att hundarna gärna samarbetar. Det är också lämpligt för hundar som inte får hoppa på grund av fysiska begränsningar. Hundföraren behöver inte heller vara en atlet eftersom förarens roll är att vara stilla och visa/dirigera från en bestämd plats.. I början så får man följa med hunden runt banan, men målet är att i förlängningen kunna dirigera/visa hunden inom ett område på banan (dirigeringsområde)

Hoopers har inga hopp, bara hoops (bågar) som hunden måste passera genom och andra typer av hinder som hunden antingen måste springa igenom (tunnlar), bakom (staket) eller runt (tunnor) för att ändra riktning, Man bygger banorna med flytande mjuka linjer utan skarpa svängar eller vridningar vilket är skonsamt för hunden.


Hur fungerar Hoopers?

Hoopers består av en bana som hunden  går igenom i en viss ordning. Till skillnad från Agility behöver hunden inte hoppa på en Hoopers-bana. Banan består av bågar (bågar), tunnlar, tunnor och staket (grindar). Ordningen, avståndet och antalet hinder beror på klassen som hund och förare startar i.

En stor egenhet är att hundföraren INTE springer. Hundföraren tar sin hund till start i början och går sedan in i sitt utsedda dirigeringsområde, som inte får lämnas under tiden hunden springer på banan. Hunden guidas på distans med endast kroppsspråk, och ljudsignaler.
Hoopers Valp 3 tillfällen

Här lägger vi viktiga grunder i Hoopers på ett lekfullt sätt.  

Antal platser: min 3 - max 6
Pris: 1200:- , inkl. 1 hoop

Hoopers Grund 3 tillfällen
Under 3 tillfällen går vi igenom grunderna i Hoopers, att gå igenom hoops, tunnel (stor tunnel, 1m), att runda tunnor, passera staket. Sen lägger man ihop olika hinder till olika sekvenser/banor.
Antal platser: min 3 - max 6
Pris: 1200:- , inkl. 1 hoop

Hoopers grund  2 halvdagar
Under 2 halvdagar så går vi igenom grunderna i Hoopers  att gå igenom hoops, tunnel (stor tunnel, 1m), att runda tunnor, passera staket. Sen lägger man ihop olika hinder till olika banor.
Antal platser: min 3 - max 6
Pris: 1300:- , inkl. 1 hoops

Hoopers fortsättning 4 tillfällen
Där går man mer in avstånd och distanshandling, olika banor och kombinationer
Förkunskaper: Hoopers grund eller motsvarande kunskap-
Antal platser: min 3-6
Pris: 1500:-
Instruktör:
Inger Borg, 


ANMÄLAN

Är kursen inte datumsatt, så gäller din anmälan som en intresseanmälan

Hoopers Valp

Hoopers grund 3 tillfällen

Nästa kursstart: 
Tid: 18-00-20.00

Hoopers grund  2 halvdagar

Datum: 
Nästa start: 

Tid: 12.00-16-00 

Hoopers fortsättning , 4 tillfällen

Datum: 

Tid: 18.00-20.00
Plats:
 Mörrum/Gränum
Kurserna är utomhus i en inhägnad plan.

 ANMÄL DIG HÄR


DSC_0983jpg