Hundsportens insamling till Musikhjälpen 2018!

Musikhjlpen 2018jpg

Självklart är T4t - Team4tassar med och sponsrar till Hundsportens insamling till Musikhjälpen
För mer info gå in på https://musikhjalphunds.wordpress.com
F
acebook: https://www.facebook.com/hundsporten/?__tn__=kC-R&eid=ARB9SWtF0Kyyo_27kqNCdooGY-YXbuRMs4sbmTh5hD...