PROBLEMUTREDNING - HUR GÅR DET TILL?

FÖRSTA MÖTET

När ni har fyllt i formuläret och jag har hunnit läsa det och skapat mig en uppfattning om problemet, träffas vi efter överenskommelse. Jag har då möjlighet att ställa följdfrågor och ni kan förtydliga era svar.

När vi har pratat klart lägger vi upp en träningsplan och vi går igenom några övningar som är anpassade för just er hund och hundens problem, dessa övningar har ni sedan i uppgift att träna på tills nästa möte. 
Det är viktigt att tänka på att lösning oftast ligger i en förståelse, kunskap och en massa jobb med träning. Det är hunden som visar oss om vi har tänkt rätt för att komma på en lösning till problemet.  Det är viktigt att hunden ges tid och träning och inte minst tålamod.  Det är DU tillsammans med din hund som gör förändring. 

Tid för första mötet: ca 2 timmar.

ANDRA MÖTET

Denna träff sker 1-2 veckor efter att vi har träffats första gången, så att vi omedelbart  vet om träningen går åt rätt håll eller inte. Vi börjar med att kontrollera hur det har gått sedan sist. Har det blivit några framsteg? Hur ser träningen ut idag? Om vi är nöjda med träningsutvecklingen fortsätter vi på inslagen linje, annars modifierar vi den.

Vi jobbar vidare och lägger på ytterligare steg i träningen mot önskat mål, detta är er individuella träningsplan som vi sedan följer.

Många gånger kan det vara en fördel eller ett önskemål att vi träffas i hemmamiljön. Då gör vi detta, och i så fall tillkommer kostnad för restid och reskostnad.

Tid för andra mötet: ca 1 timme.


06593b4e-b968-44c8-9936-fd23547be9dbjpg  

TREDJE MÖTET

Ännu en uppföljning (oftast ganska snart efter andra träffen). Hur har träningen gått, vad behöver ni fortsatt hjälp med? Går träningen i rätt riktning? Vi kontrollerar hur det ser ut och vad som kan förbättras. 

Tid för tredje mötet: ca 1 timme.

I paketet ingår: 

  • 3 träffar 
  • 1:a besöket ca. 2 timmar
  •  2 uppföljningsträffar à 1 tim
  • 30 min telefon/webcoaching
  • Coaching mellan träffarna genom mail/messenger/sms

PRIS FÖR EN PROBLEMUTREDNING

3000 kr inkl. moms. Vid eventuellt besök i hemmet (enl. överenskommelse) tillkommer extra kostnad för milersättning. Utredning kan också genomföras online. Med möte via Zoom  och att du ev. filmar din träning. 

Detta är ett paketpris. Om kunden väljer att avbryta utredningen återbetalas ej avgiften.. För extra telefonkonsultation/webmöte  100:-/halvtimma
Om behov finns för extra träffar (utifrån problemställningen) utöver paketet, Så är priset  timpriset som för bonuspaketet privatträning. 


UTREDNINGSFORMULÄR

Om du redan nu vet att det är en problemutredning ni behöver, så kan du börja med att fylla i formuläret som ligger till grund för detta här.

Vissa frågor kan verka irrelevanta, men kan visa sig vara avgörande för att lösa problemet. Det är därför viktigt att ni tar er tid att svara på frågorna så ärligt som möjligt, för att på det viset ge en rättvis bild av hundens situation.
Formulär

Är du osäker? Skicka gärna ett mail. Kontakt